spanska

stimado Cliente, Tal y como nos autorizó en su momento, se adjunta al presente correo electrónico la documentación referenciada en el asunto. Para cualquier cuestión relativa a esta comunicación puede dirigirse a su mediador. Sus datos de contacto los puede consultar en el propio documento adjunto. Esta es la dirección de correo electrónico que consta en nuestra base de datos. Si no es correcta o desea modificarla, puede hacerlo en el apartado correspondiente de su espacio eCliente, o escribiendo un correo electrónico a la dirección rectifica.email@allianz.es. Allianz Seguros sigue reforzando su compromiso con el medio ambiente y manteniendo su apuesta por los nuevos canales de comunicación como compañía líder en el sector asegurador en la utilización de las nuevas tecnologías. Sin embargo, somos conscientes que sin su colaboración este compromiso sería imposible conseguir, así que aprovechamos la ocasión para agradecerle su ayuda. Reciba un cordial saludo. ALLIANZ SEGUROS

svenska

Kära kund, Som godkänt vid den tiden bifogas dokumentationen som refereras till ämnet till detta e-postmeddelande. För alla frågor som rör denna kommunikation kan du kontakta din medlare. Din kontaktinformation finns i det bifogade dokumentet. Det här är e-postadressen som finns i vår databas. Om det inte är korrekt eller om du vill ändra det kan du göra det i motsvarande avsnitt i ditt eClient-utrymme eller genom att skriva ett mejl till adressen rectifica.email@allianz.es. Allianz Seguros fortsätter att stärka sitt engagemang för miljön och behålla sitt engagemang för nya kommunikationskanaler som ett ledande företag inom försäkringssektorn när det gäller användning av ny teknik. Vi är dock medvetna om att utan ditt samarbete skulle detta åtagande vara omöjligt att uppnå, så vi tar tillfället i akt och tackar dig för din hjälp. Få en hjärtlig hälsning. ALLIANZ FÖRSÄKRING

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)