spanska

Escribe una carta a ti mismo para leer en el futuro de aproximadamente 150 palabras. En esta carta vas a escribir las cosas o acontecimientos que tu quisieras recordar en un futuro, contarte los sueños del pasado o darte palabras de aliento y esperanza en tu vejez. Quizá solo quieras recordarte a ti mismo de lo bien que la pasaste en tu juventud y que realmente valió la pena la larga trayectoria de tu vida, que espero que en realidad sea larga, muy larga. Al escribir la carta emplea las mismas reglas de escritura de cartas que se emplean para escribir cartas en general. Escribe la fecha en la que estás escribiendo la carta. Escribe el nombre y apellidos del destinatario de la carta, en este caso tú mismo. Empieza la carta con un salido cordial, en este caso, a ti mismo. Escribe una introducción a la carta, explicando el motivo por el cual estás escribiendo la carta. Escribe por lo menos sobre dos distintos temas o reflexiones. Escribe por ejemplo acerca de tus sueños o planes que tienes para el futuro, acerca de tu juventud o de los mejores o peores momentos en tu vida. Escribe un último párrafo dándote ánimos y deseándote buena suerte por ejemplo. Incluye una frase de despedida.

svenska

Skriv ett brev till dig själv att läsa i framtiden på cirka 150 ord. I det här brevet kommer du att skriva de saker eller händelser som du vill komma ihåg i framtiden, berätta förflutna drömmar eller ge dig uppmuntrande ord och hopp i din ålderdom. Kanske vill du bara påminna dig själv om hur mycket kul du hade i din ungdom och att det verkligen var värt den långa resan i ditt liv, som jag hoppas faktiskt är lång, väldigt lång. När du skriver brevet, använd samma regler för skrivskrivning som används för att skriva brev i allmänhet. Skriv det datum då du skriver brevet. Skriv namnet och efternamnet på mottagaren av brevet, i detta fall själv. Börja brevet med en hjärtlig avvikelse, i det här fallet, för dig själv. Skriv en introduktion till brevet och förklara varför du skriver brevet. Skriv om minst två olika ämnen eller reflektioner. Skriv till exempel om dina drömmar eller planer för framtiden, om din ungdom eller de bästa eller värsta ögonblicken i ditt liv. Skriv ett sista stycke där du uppmuntrar dig och vill till exempel lycka till. Inkludera en adjöfras.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)