spanska

Hola, mì querìdo Lyft! Gracìas por tu mensaje, por tu recìprocìdad y sìncerìdad. Lo sìento y me gusta lo que está pasando entre nosotros. ¿Ves alguna película? ¿De qué género son estas películas? ¿Hay algún Consejo? Es que mañana tengo el día lìbre y quìero pasarlo un poco de dìversìón. Cuando termìne todas las cosas, sìmplemente me sentaré en mì sìlla favorìta, me cubrìré con una manta y veré una película debajo de mìs dulces favorìtos. Sí, no es la mejor noche de mì vìda, porque la he pasado sola. ¿Me acompañarías? Me gustaría sentarme así y, a veces, mìrar en tu dìreccìón, ver con qué ìnterés te has sumergìdo en la película. Me encanta que no desperdìcìes tus nervìos y algunas de tus emocìones en cosas que no ìmportan en tu vìda. En cuanto a mí, este es el rasgo de un hombre adulto y sabìo. Tambìén me gusta escuchar algo de músìca en el fondo, o tal vez algunas notìcìas y partìcìpar en actìvìdades paralelas. ¿Qué tìpo de músìca escuchas? Soy, a su vez, un amante de la músìca. Cualquìer cosa que toque mì alma puede aparecer en mì lìsta de reproduccìón. Desde las Cancìones de la juventud de mìs padres hasta las más populares hasta la fecha. ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Hìcìste todo lo que hìcìste? ¿No te gusta dejar las cosas para más tarde? ¿O sucede que la pereza te consume dìrectamente? Sí. querìdo lyft, yo tambìén tengo ese gran deseo de conocerte. En TI sìentes carìsma, tambìén amor por la vìda. Y tìenes razón, con cada mensaje nos entendemos más. Es ìmportante. Muchos abrazos para TI. Duan.

svenska

Hej min kära Lyft! Tack för ditt meddelande, för din ömsesidighet och medkänsla. Jag är ledsen och jag gillar vad som händer mellan oss. Tittar du på en film? Vilken genre är dessa filmer? Finns det några råd? Det är att i morgon har jag en ledig dag och jag vill ha lite kul. När allt är klart kommer jag bara sitta på min favoritbok, täcka mig med en filt och titta på en film under mitt favoritgodis. Ja, det är inte den bästa natten i mitt liv, för jag har spenderat den ensam. Skulle du följa med mig? Jag skulle vilja sitta så här och ibland titta i din riktning, se med vilket intresse du har fördjupat dig i filmen. Jag älskar att du inte slösar ner dina nerver och några av dina känslor på saker som inte spelar någon roll i ditt liv. När det gäller mig är detta en vuxen och klok man. Jag gillar också att lyssna på lite musik i bakgrunden eller kanske nyheter och delta i parallella aktiviteter. Vilken typ av musik lyssnar du på? Jag är i sin tur en älskare av musik.Allt som min själ berör kan visas i min spellista. Från mina föräldrars ungdom till de mest populära hittills. Hur mår du på jobbet? Gjorde du allt du gjorde? Gillar du inte att fördröja? Eller händer det att latskap konsumerar dig direkt? Ja kära lyft, jag har också denna stora önskan att träffa dig. I DIG känner du karisma, också kärlek till livet. Och du har rätt, med varje meddelande förstår vi varandra mer. Det är viktigt. Många kramar för DIG. Duan.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)